Small textMedium textMaximum text
 
Het Pensioenfonds
 
 

Veelgestelde vragen

Wij zijn een relatief klein pensioenfonds. Dat maakt het onder andere moeilijk om te voldoen aan de steeds strengere eisen van de toezichthouders. Het voldoen aan alle regels kost ons veel geld. Daardoor blijft er minder over voor jouw pensioen. Het nederlandse pensioenfonds is groter en ingericht op het toevoegen van steeds meer pensioenfondsen en werkgevers. Het kan beter voldoen aan alle (toekomstige) regels en de kosten en risico’s verdelen over meer deelnemers.

Het blijft mogelijk om een persoonlijk pensioengesprek aan te vragen bij naderende pensionering. U kunt een gesprek aanvragen via de afdeling klantenservice van Het nederlandse pensioenfonds of via de website

-          Pensioenfonds Grontmij voert nu de pensioenregeling uit die cao-partijen afspreken. Cao-partijen zijn vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers. Zij hebben besloten dat Het nederlandse pensioenfonds meer toekomstbestendigheid biedt voor jouw toekomstige pensioenuitvoering en daarom is de pensioenregeling vanaf 1 juli 2020 bij Het nederlandse pensioenfonds ondergebracht.

-          Het bestuur van Pensioenfonds Grontmij heeft besloten dat ook de opgebouwde pensioenen worden overgedragen aan Het nederlandse pensioenfonds. Na deze ‘collectieve waardeoverdracht’ houdt Pensioenfonds Grontmij op te bestaan. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de overdracht op 11 juni 2020 goedgekeurd.

Een Apf is een pensioenfonds waarbij het bestuur gevormd wordt door onafhankelijke professionele bestuursleden. Deze bestuursleden hebben geen binding met werkgevers, werknemers of gepensioneerden. Zij besturen meerdere pensioenkringen en worden daarbij ondersteund door een uitvoeringsorganisatie. Doordat bepaalde zaken voor meerdere pensioenregelingen geregeld kunnen worden, kunnen zij efficiënt en dus tegen lage kosten werken. Elk Apf heeft zijn eigen uitvoeringsorganisatie, zijn eigen administratie en zijn eigen beleggingsorganisatie die het vermogensbeheer verzorgt.

Een “eigen kring” betekent dat Sweco de huidige pensioenregeling kan voortzetten. Het vermogen dat Stichting Pensioenfonds Grontmij nu heeft, wordt vanaf 1 juli 2020 apart beheerd (met winsten en verliezen) in de Pensioenkring Sweco bij Het nederlandse pensioenfonds.

 • Het pensioen dat je tot 1 juli 2020 toe hebt opgebouwd blijft van jou.
  De waarde van dit pensioen is één op één overgedragen aan Het nederlandse pensioenfonds.
  Het nederlandse pensioenfonds beheert dit pensioen voor jou tot je met pensioen gaat. Vanaf jouw pensioendatum keert Het nederlandse pensioenfonds dit pensioen aan je uit zolang je leeft.
   
 • Het pensioen dat je nog opbouwt vanaf 1 juli 2020 wordt volgens de huidige Sweco pensioenregeling voortgezet
  Jouw pensioenregeling wijzigt niet als gevolg van de overgang naar Het nederlandse pensioenfonds. 

Op https://www.hetnederlandsepensioenfonds.nl/pensioenkringsweco vind je meer informatie over de huidige regeling.

 • Het pensioen dat je tot 1 juli 2020 hebt opgebouwd blijft van jou.
  De waarde van dit pensioen is één op één overgedragen aan Het nederlandse pensioenfonds.
 • Jouw pensioenuitkering verandert niet

Je ontvangt gewoon iedere maand rond de 24e van de maand jouw pensioen. Er verandert nu niets aan de bruto pensioenuitkering en je blijft de netto pensioenuitkeringen ontvangen op jouw huidige bankrekening. Alleen staat op het bankafschrift een andere naam bij de tegenrekening, namelijk “Het nederlandse pensioenfonds” in plaats van “Pensioenfonds Grontmij”.

 

Het nettobedrag van de uitkering kan iets wijzigen doordat bepaalde inhoudingen, zoals (indien van toepassing) de bijdrage voor de personeelsvereniging, niet meer worden verrekend met de pensioenuitkering.

Het pensioen dat je tot 1 juli 2020 toe hebt opgebouwd blijft van jou.
De waarde van dit pensioen is één op één overgedragen aan Het nederlandse pensioenfonds. Het nederlandse pensioenfonds beheert dit pensioen voor jou tot je met pensioen gaat. Vanaf jouw pensioendatum keert Het nederlandse pensioenfonds dit pensioen aan jou uit zolang je leeft.

Je ontvangt in september 2020 nog een pensioenoverzicht van ons met de eindstand op 30 juni 2020. Je ontvangt eind september 2020 van Het nederlandse pensioenfonds een pensioenoverzicht met de beginstand van het overgedragen pensioen op 1 juli 2020. De bedragen op deze twee pensioenoverzichten moeten één op één aansluiten.

Ook bij Het nederlandse pensioenfonds ontvang je een pensioenkrant met, net als nu, artikelen over de ontwikkelingen bij Pensioenkring Sweco.  

Je gaat premie betalen aan een ander pensioenfonds

Vanaf 1 juli 2020 wordt de premie automatisch geïncasseerd door Het nederlandse pensioenfonds.

Iedere pensioenkring bij Het nederlandse pensioenfonds heeft een eigen Belanghebbendenorgaan (BO). Dit BO bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers aangesloten bij Sweco, van de actieve Sweco deelnemers en van de gepensioneerden. Het BO heeft goedkeuringsrechten op:

 • het strategisch beleggingsbeleid;
 • het premie- (en jaarlijkse opbouw-) beleid;
 • het indexatiebeleid en
 • het herstelbeleid en het eventueel doorvoeren van kortingen.

Daarnaast heeft het BO adviesrechten op bijvoorbeeld wijzigingen in de pensioenregeling en het jaarlijkse kostenbudget.

Het nederlandse pensioenfonds communiceert bij voorkeur digitaal over je pensioen. Je krijgt hiervoor toegang tot een eigen portaal, ‘Mijn pensioen’. Met dit portaal heb je altijd al je pensioeninformatie bij de hand. Je vindt ‘Mijn pensioen’ op de website www.hetnederlandsepensioenfonds.nl

Al je berichten staan hier overzichtelijk bij elkaar. Als er een nieuw bericht voor je klaar staat, laat Het nederlandse pensioenfonds dat per e-mail aan je weten. Handig! Zo maken zij communicatie sneller, makkelijker, duurzamer en goedkoper. In september ontvang je van Het nederlandse pensioenfonds een Welkomstbrief met meer informatie over ‘Mijn Pensioen’ en een paar dagen later een aparte brief met een tijdelijke toegangscode. Wacht niet met registreren. Doe dat alsjeblieft direct! Je vindt dan ook de actuele stand van je pensioen in ‘Mijn pensioen’ onder berichten.

Will je pensioeninformatie liever schriftelijk blijven ontvangen? Dan is dat uiteraard ook mogelijk. Je kunt dit doorgeven via ‘Mijn pensioen’, per e-mail service@hetnederlandsepensioenfonds.nl of brief (postadres: Postbus 85481, 3508 AL Utrecht).

Contactgegevens afdeling klantservice
Telefoon: 06 -53 47 73 44
E-mail: service@hetnederlandsepensioenfonds.nl

Privacybeleid| Copyright 2016 ActuIT