Small textMedium textMaximum text
 
Het Pensioenfonds
 
 

Scheiden
Op het moment dat jij en je partner gaan scheiden, kan dit gevolgen hebben voor het pensioen.

Scheiden met partnerpensioen
De aangemelde partner, waarvoor pensioen is opgebouwd, kan aanspraak maken op partnerpensioen indien je overlijdt na je pensionering. We noemen dit een bijzonder partnerpensioen. Je ex-partner krijgt dit partnerpensioen levenslang uitgekeerd. Het partnerpensioen blijft bij het pensioenfonds voor je ex-partner gereserveerd staan. In een echtscheidingsconvenant kunnen partijen overeenkomen dat de ex-partner geen aanspraak maakt op het bijzonder partnerpensioen. Als jij en je partner uit elkaar gaan, dan moet je dit schriftelijk aan het pensioenfonds melden. Ook eventuele afspraken uit een convenant moet je aan het pensioenfonds doorgeven.

Scheiden met ouderdomspensioen
Gehuwden en bij de burgerlijke stand geregistreerde partners hebben wettelijk meer rechten dan degenen die samenwonen met een notariële akte. Jouw ex-partner heeft namelijk ook wettelijk recht op een deel van je ouderdomspensioen.

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding bepaalt dat je ex-partner recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat je tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd. Uiteraard heb je ook recht op de helft van het pensioen dat je partner in dezelfde periode heeft opgebouwd. Dit alles geldt niet als jij en je partner de verdeling van pensioen hebben uitgesloten in een scheidingsconvenant of in huwelijkse voorwaarden. Je kunt de verdeling van je pensioen op verschillende manieren regelen: 

  • Je kunt de verdeling onderling regelen. Dat kan door zelf een deel van je pensioen aan je partner over te maken, of door de (waarde van de) aanspraak van je partner op je pensioen bij de boedelscheiding in te ruilen voor iets anders. 
  • Je kunt het pensioenfonds vragen het pensioen te verdelen. Je partner kan zijn of haar deel van het ouderdomspensioen dan rechtstreeks door ons pensioenfonds uitbetaald krijgen. Als je ex-partner eerder overlijdt dan jij, krijg je weer recht op het gehele ouderdomspensioen. Als je eerder overlijdt dan je ex-partner, krijgt je ex-partner geen ouderdomspensioen meer maar bijzonder partnerpensioen. Voorwaarde voor die rechtstreekse uitbetaling is dat jij of je ex-partner de verdeling van je pensioenrechten aanvraagt bij ons pensioenfonds binnen twee jaar na de scheidingsdatum. Dit kan met het formulier: ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’. Het formulier is, net als de brochure ‘Verevening van pensioen bij scheiding’, verkrijgbaar bij het Ministerie van Justitie of te downloaden via deze website 
  • Ook als je de verdeling niet binnen twee jaar aanvraagt, blijft je ex-partner recht houden op een deel van het ouderdomspensioen. Het pensioenfonds is dan echter niet meer verplicht aan die verdeling mee te werken. Dit kan betekenen dat jij en je ex-partner zelf de verdeling moeten regelen.

Verdeling op maat
Volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding moet het ouderdomspensioen bij een scheiding als volgt worden verdeeld: 50% is voor de deelnemer en 50% voor de ex-partner. Alleen het tijdens de ‘huwelijkse’ periode opgebouwd pensioen telt hiervoor mee. Afwijken van de standaardverdeling is mogelijk.

Uit elkaar na ongehuwd samenwonen
Als je samenwoont zonder geregistreerd partnerschap, dan is de verdeling van het ouderdomspensioen als je uit elkaar gaat niet wettelijk geregeld. Je mag het pensioen natuurlijk wel verdelen. Wil je dat ons pensioenfonds dat doet, dan moet je daartoe gezamenlijk een verzoek indienen bij het pensioenfonds.

Privacybeleid| Copyright 2016 ActuIT