Small textMedium textMaximum text
 
Het Pensioenfonds
 
 

Je pensioen bij Sweco
Als je met pensioen gaat, kun je je pensioen binnen bepaalde grenzen afstemmen op je eigen wensen en behoeften.

Zo kun je bijvoorbeeld:

  • zelf je pensioenleeftijd bepalen (vanaf 60 tot uiterlijk de AOW-datum plus 5 jaar)
  • met deeltijdpensioen gaan
  • een AOW-overbrugging kiezen
  • eerst een hoger pensioen kiezen gevolgd door een lager pensioen, of omgekeerd
  • ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen, of omgekeerd

Standaardleeftijd
Als je op je pensioengerechtigde leeftijd met pensioen wilt, hoef je geen contact op te nemen met ons pensioenfonds. Het pensioenfonds neemt 3 maanden vóór je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, contact met je op.

Privacybeleid| Copyright 2016 ActuIT