Small textMedium textMaximum text
 
Het Pensioenfonds
 
 

Pensioenoverzicht
Als gewezen-deelnemer ontvang je eens in de vijf jaar een pensioenoverzicht van het pensioenfonds. Hierop kun je lezen wat je aan rechten hebt bij ons fonds en waarop je kunt rekenen als je straks met pensioen gaat. Het pensioenfonds maakt gebruik van het uniforme pensioenoverzicht (UPO) dat alle pensioenuitvoerders in Nederland moeten gebruiken. Dat maakt het gemakkelijker om een totaaloverzicht te krijgen van je pensioensituatie, zeker als je ook bij andere pensioenuitvoerders rechten hebt opgebouwd.

Om je een zo compleet mogelijk overzicht te bieden, hebben de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (de uitvoerder van o.a. de AOW) de Stichting Pensioenregister opgericht. Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je een overzicht krijgen van de door jou opgebouwde en op te bouwen pensioenaanspraken bij pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en van je AOW-rechten. Je kunt ook samen met je partner inloggen, zodat je het overzicht krijgt van de jullie samen.

Privacybeleid| Copyright 2016 ActuIT