Small textMedium textMaximum text
 
Het Pensioenfonds
 
 

Waardeoverdracht
Tegenwoordig komt het niet vaak meer voor, dat werknemers bij één werkgever al hun pensioen opbouwen. Als je bij je werkgever vertrekt kun je twee dingen doen. Je kunt je pensioen bij het pensioenfonds laten staan of je kunt het meenemen naar het pensioenfonds van je nieuwe werkgever.

Aandachtspunten
Als je bij Sweco komt werken is het handig om de toeslagregeling van Pensioenfonds Grontmij te vergelijken met die van je oude pensioenverzekeraar. Er kunnen verschillen in deze regelingen zitten. Ook de financiële positie van het pensioenfonds kan belangrijk zijn. Daarnaast vinden sommige mensen het overzichtelijk om hun pensioen bij één pensioenfonds onder te brengen. Andere mensen kiezen juist voor risicospreiding. Dit is dus een persoonlijke beslissing.

Als je vertrekt bij je de werkgever, worden je pensioenaanspraken premievrij. Jaarlijks zullen ze dan onder voorwaarden worden verhoogd met de toeslag. De toeslag is afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. Het kan dus voorkomen dat er een (of meerder jaren) geen toeslag wordt verleend.

Aanvragen
Wil je je oude pensioenaanspraken overdragen naar ons pensioenfonds, stuur dan het formulier waardeoverdracht ingevuld en ondertekend naar ons terug. Na ontvangst van dit formulier vraagt Pensioenfonds Grontmij je gegevens op bij je oude pensioenverzekeraar. Vervolgens ga je van ons een aanbieding ontvangen. Hierin staat de waarde van je pensioenaanspraken bij je oude pensioenverzekeraar.

Voor dit bedrag wordt ouderdomspensioen en partnerpensioen ingekocht bij ons fonds. Op het moment dat je akkoord gaat met de aanbieding, stuur je de aanbieding ondertekend terug. Wij regelen vervolgens de waardeoverdracht. Als je niet reageert, blijven je pensioenaanspraken bij je oude pensioenfonds staan.
Als je een partner hebt en partnerpensioen hebt opgebouwd, is het noodzakelijk dat de partner de aanbieding ook ondertekent. Je krijgt een bevestiging als Pensioenfonds Grontmij het geld en de nodige stukken van je oude pensioenverzekeraar heeft ontvangen.

Op het moment dat je gescheiden bent, blijft het voor je ex-partner bestemde deel staan bij je oude pensioenuitvoerder. Je oude pensioenfonds beheert dit deel dan op naam van jouw ex-partner (het bijzonder partnerpensioen).

Stel, je verlaat Sweco en je wilt de waarde van je opgebouwde pensioen overdragen. In dat geval moet je altijd eerst (via je nieuwe werkgever) contact opnemen met de nieuwe pensioenuitvoerder. De waardeoverdracht wordt namelijk geregeld door het pensioenfonds waar je nieuw binnenkomt.

Automatische waardeoverdracht klein pensioen opgebouwd vanaf 1 januari 2018
Wanneer je kortstondig bij Sweco werkt, kan het voorkomen dat je slechts een klein pensioen hebt opgebouwd. Dit opgebouwde premievrije (kleine) pensioenrecht mag afgekocht worden als het is opgebouwd vanaf 2018. Het fonds draagt dan automatisch de waarde over naar de nieuwe pensioenuitvoerder voor zover het opgebouwde pensioen niet meer bedraagt dan € 484,09 bruto per jaar (2019).

 

Privacybeleid| Copyright 2016 ActuIT