Small textMedium textMaximum text
 
Het Pensioenfonds
 
 

Afkoop klein pensioen

A. Afkoop klein pensioen bij beëindiging van het deelnemerschap voor 1 januari 2018
Wanneer je kortstondig bij Sweco werkt, kan het voorkomen dat je slechts een klein pensioen hebt opgebouwd. Dit opgebouwde premievrije (kleine) pensioenrecht mag dan afgekocht als je deelnemerschap is beëindigd voor 1 januari 2018. Reden is de onevenredig zware administratieve belasting van het fonds. Dit staat niet meer in verhouding tot het uit te betalen pensioen. Het wordt te duur voor de pensioenuitvoerder, om het pensioen te beheren. Het Ministerie van SZW heeft voor 2020 het grensbedrag voor afkoop klein pensioen vastgesteld op € 497,27. Er zijn er drie eisen voor afkoop zonder jouw toestemming:

  • Het pensioen is lager dan € 497,27 bruto per jaar (2020);
  • Afkoop mag op zijn vroegst twee jaar na het stoppen van de actieve deelneming aan het pensioenfonds plaatsvinden;
  • Het pensioenfonds moet binnen zes maanden, na de termijn van twee jaar, de gewezen deelnemer inlichten en de afkoop uitvoeren.

Let op: Ook de waarde van kleine pensioenen kan (binnen twee jaar) overgedragen worden. Zie hierover vorenstaande tekst. Het is daarom dat de kleine pensioenen pas na twee jaar afgekocht mogen worden.

In de bijlage van het pensioenreglement zijn afkooptarieven klein pensioen opgenomen.

Belastingdienst
Over de afkoop van een klein pensioen wordt belasting geheven. Hoeveel is afhankelijk van jouw inkomen, maar gemiddeld genomen is dit al snel 40 procent. Ons pensioenfonds heft belasting over het afkoopbedrag, echter, je dient hiervan wel opgave te doen bij jouw opgave inkomstenbelasting.
 

B. Automatische waardeoverdracht klein pensioen bij beëindiging van je deelnemerschap vanaf 2018
Wanneer je kortstondig bij Sweco werkt, kan het voorkomen dat je slechts een klein pensioen hebt opgebouwd. Dit opgebouwde premievrije (kleine) pensioenrecht mag afgekocht worden als je deelnemerschap is beëindigd vanaf 2018. Het fonds draagt dan automatisch de waarde over naar de nieuwe pensioenuitvoerder voor zover het opgebouwde pensioen niet meer bedraagt dan € 497,27 bruto per jaar (2020).
 

Let op: Indien het opgebouwde ouderdomspensioen van de gewezen deelnemer minder bedraagt dan € 2,-, dan komt dit opgebouwde ouderdomspensioen, alsmede het opgebouwde spaarPartnerpensioen te vervallen.
 

Pensioenoverzicht
Mogelijk hebt je tijdens een ander dienstverband ook pensioenrechten opgebouwd bij een ander pensioenfonds. Als gewezen-deelnemer van iedere willekeurige pensioenuitvoerder ontvang je eens in de 5 jaar een pensioenoverzicht van dat pensioenfonds. Hierop kun je lezen wat je aan rechten heeft bij die pensioenuitvoerder en waarop je kunt rekenen als je straks met pensioen gaat. Alle pensioenuitvoerders maken gebruik van het uniforme pensioenoverzicht (UPO). Dit moeten alle pensioenuitvoerders in Nederland gebruiken. Dat maakt het gemakkelijker om een totaaloverzicht te krijgen van jouw pensioensituatie.

Om jou een zo compleet mogelijk overzicht te bieden, hebben de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (de uitvoerder van o.a. de AOW) de Stichting Pensioenregister opgericht. Je kunt u op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl een overzicht krijgen van de door jou opgebouwde en op te bouwen pensioenaanspraken bij pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en van jouw AOW-rechten.

 

 

Privacybeleid| Copyright 2016 ActuIT