Small textMedium textMaximum text
 
Het Pensioenfonds
 
 

Per 1 januari 2006 is de WAO (Wet Arbeidsongeschiktheid) opgevolgd door de WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Het belangrijkste kenmerk van deze wet: wie (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, wordt met financiële prikkels gestimuleerd om aan het werk te gaan en/of zo veel als mogelijk aan het werk te blijven.

Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
Als je onder het huidige pensioenreglement arbeidsongeschikt raakt én het UWV bevestigt die arbeidsongeschiktheid in een beschikking dan kom je in aanmerking voor voortzetting van jouw pensioenopbouw. Deze pensioenopbouw zal premievrij worden voortgezet in dezelfde mate waarin het UWV je arbeidsongeschikt heeft verklaard, op basis van je (deeltijd-) pensioensalaris.

Arbeidsongeschiktheidspensioen bij arbeidsongeschiktheid
Als je onder het huidige pensioenreglement arbeidsongeschikt raakt én het UWV bevestigt die arbeidsongeschiktheid in een beschikking dan kun je onder voorwaarden in aanmerking komen voor een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. Daarbij wordt altijd uitgegaan van het arbeidsongeschiktheidspercentage dat vastgesteld is door het UWV in haar beschikking. En bij de berekening wordt rekening gehouden met je deeltijd pensioensalaris. Het aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen is maximaal 75% over jouw (deeltijd)pensioensalaris boven het UWV-maximumdagloon en maximaal een aanvulling tot 75% onder het UWV-maximumdagloon. Het maximumdagloon is bruto per jaar € 57.232,- (2020). Het UWV regelt de werknemersverzekeringen vanuit de overheid zoals WW en WIA (Werkloosheid en Arbeidsongeschiktheid). Maar deze overheidsverzekeringen beperken zich tot het maximumdagloon, Sweco heeft bij arbeidsongeschiktheid een aanvulling geregeld.

Als je een beschikking van het UWV hebt, is dit tevens het belegstuk om bij het pensioenfonds doorbouw van pensioen aan te vragen. Bij die doorbouw hoort dan vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid. De opbouw van het pensioen wordt dan premievrij voortgezet op basis van het salaris op de laatste dag voor de WIA uitkering.

Voor deze verzekering betaal je maandelijks een premie. De werkgever betaalt het grootste deel van de totale premie (85,1%).

Let op: Je dient het pensioenfonds op de hoogte te houden van alle beslissingen van het UWV met betrekking tot. je arbeidsongeschiktheid. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat je ten onrechte een arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt die je vervolgens moet gaan terugbetalen.

 

Privacybeleid| Copyright 2016 ActuIT