Small textMedium textMaximum text
 
Het Pensioenfonds
 
 

Als je van baan verandert, heeft dat gevolgen voor je pensioen. Kom je bij Sweco werken, dan kunt je je pensioen van je vorige werkgever laten overdragen naar Stichting Pensioenfonds Grontmij (SPG).
 
Als je in dienst treedt bij Sweco kunt je je pensioen van een vorige werkgever laten overdragen naar SPG. Dat gaat niet automatisch. Je moet hiervoor zelf nadat je bij Sweco in dienst bent getreden bij ons pensioenfonds een aanvraag indienen via het waardeoverdrachtformulier dat je bij je startbrief hebt ontvangen.

De procedure is als volgt:

  • Na je indiensttreding dien je bij ons pensioenfonds een aanvraag in tot pensioenoverdracht via het waardeoverdrachtformulier.
  • Er wordt dan door ons contact opgenomen met je vorige pensioenuitvoerder.
  • Na enige tijd krijg je van ons een offerte waarin je kunt zien hoeveel pensioenrechten je in de Sweco-pensioenregeling voor je oude rechten terugkrijgt. Wij berekenen bij de overdracht geen kosten. Wat wij van je vorige pensioenuitvoerder aan waarde ontvangen, wordt kostenneutraal omgezet in pensioenrechten in de Sweco-pensioenregeling. Daarbij wordt het ontvangen kapitaal verdeeld over de verschillende pensioensoorten (levenslang ouderdomspensioen vanaf 68 jaar en partnerpensioen).
  • Pas wanneer jij en je eventuele partner akkoord gaan met de offerte, dan vindt de daadwerkelijke pensioenoverdracht plaats. Ga je niet akkoord, dan blijven je oude rechten bij jouw vorige pensioenuitvoerder staan.

Pensioenoverzicht
Mogelijk heb je tijdens een ander dienstverband ook pensioenrechten opgebouwd bij een ander pensioenfonds of verzekeraar. Als ex-deelnemer van iedere willekeurige pensioenuitvoerder ontvang je eens in de 5 jaar een pensioenoverzicht. Hierop kun je lezen wat je aan rechten heeft bij die pensioenuitvoerder en waarop je kunt rekenen als jij straks met pensioen gaat. Alle pensioenuitvoerders maken gebruik van het uniforme pensioenoverzicht (UPO). Dit moeten alle pensioenuitvoerders in Nederland gebruiken. Dat maakt het gemakkelijker om een totaaloverzicht te krijgen van je pensioensituatie.

Om jou een zo compleet mogelijk overzicht te bieden, hebben de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (de uitvoerder van o.a. de AOW) de Stichting Pensioenregister opgericht. Je kunt u op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl een overzicht krijgen van de door jou opgebouwde en op te bouwen pensioenaanspraken bij pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en van jouw AOW-rechten.

Privacybeleid| Copyright 2016 ActuIT