Small textMedium textMaximum text
 
Het Pensioenfonds
 
 

Je bent automatisch verzekerd voor wezenpensioen. Jouw kind heeft recht op wezenpensioen vanaf de dag van jouw overlijden. Ieder kind dat (half) wees wordt, ontvangt individueel onvoorwaardelijk een eigen wezenpensioen tot 23 jaar.

Bij overlijden van een actieve deelnemer bedraagt het wezenpensioen 0,25% van de risicogrondslag (zie grondslag vrijwillig partnerpensioen) per te behalen deelnemersjaar. Het wezenpensioen is verzekerd onder het verplichte deel van de pensioenen. Dit geldt ook wanneer er geen partnerpensioen is verzekerd. Bij uitdiensttreding vervalt het wezenpensioen.
Privacybeleid| Copyright 2016 ActuIT