Small textMedium textMaximum text
 
Het Pensioenfonds
 
 

Wat gebeurt er met het pensioen na de echtscheiding? Houdt de deelnemer recht op het eigen pensioen of moet dit gedeeld worden met de ex-partner? En mag je hier zelf afspraken over maken?

Wat gebeurt er met het pensioen na de echtscheiding? Houdt de deelnemer recht op het eigen pensioen of moet dit gedeeld worden met de ex-partner? En mag je hier zelf afspraken over maken?

Op grond van de 'Wet verevening pensioenrechten bij scheiding' kunnen deze pensioenaanspraken 50-50 worden verdeeld. In beginsel geldt dus dat jou en je partner na echtscheiding recht hebben op de helft van het ouderdomspensioen dat je tijdens het huwelijk hebt opgebouwd (pensioenverevening). De Pensioenwet verplicht het pensioenfonds deelnemers en hun ex-partner hiervan op de hoogte te stellen. Je ontvangt beiden dezelfde brief.

De brochure "Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding" geeft uitvoerige informatie over verevening. Kijk hiervoor op www.rijksoverheid.nl. Op deze website vind je ook het bijbehorende formulier "Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen". Jij en je ex-partner hebben beiden het eenzijdig recht het formulier binnen twee jaar na de scheidingsdatum ingevuld en ondertekend aan het pensioenfonds toe te sturen. Hierdoor wordt het pensioenfonds verzocht om een rechtstreeks aan de ex-partner uit te keren verevend ouderdomspensioen, toe te kennen. Dit verevend ouderdomspensioen is dan 50% van het ouderdomspensioen naar rato van de huwelijkse periode. Let op: Je moet deze aktie wel zelf ondernemen!

Na ontvangst van het ingevulde formulier voeren wij de verevening van het ouderdomspensioen uit. Jij en je ex-partner ontvangen bericht over de financiële consequenties.

Indien je een van de wet afwijkende verdeling bent overeengekomen zullen wij daaraan in principe meewerken. Je zendt dan een kopie van het echtscheidingsconvenant of van de huwelijkse voorwaarden. Dit initiatief ligt bij jezelf.

Wat gebeurt er bij overlijden?
Bij het overlijden van de deelnemer stopt het ouderdomspensioen. Dus ook voor de ex-partner. Bij het overlijden van de ex-partner wordt het bijzonder ouderdomspensioen weer toegevoegd aan het ouderdomspensioen van de deelnemer.

RisicoPartnerpensioen
De risicodekking partnerpensioen stopt vanaf de scheiding. Er is geen uitkering nabestaanden pensioen aan de ex-partner bij overlijden van de deelnemer tijdens het dienstverband bij Sweco.

Spaarpartnerpensioen 
Het opgebouwde spaarpartnerpensioen heet vanaf de scheiding "bijzonder partnerpensioen". Alleen de naam verandert. De voorwaarden waaronder het partnerpensioen wordt uitgekeerd blijven hetzelfde. Als je een afwijkende verdeling van het partnerpensioen bent overeengekomen onder huwelijkse voorwaarden of in een echtscheidingsconvenant, dan informeer je het fonds hierover. Die actie doe je zelf.

Nieuw pensioenreglement en waardeoverdracht
Het verevend ouderdomspensioen van de ex volgt altijd het ouderdomspensioen van de deelnemer, zowel bij waardeoverdracht als bij reglementswijzigingen.

Ongehuwd samenwonend
Als je samenwoont met notariële samenlevingsovereenkomst, is het verdelen van het ouderdomspensioen als je uit elkaar gaat niet wettelijk geregeld. Je kunt het pensioen wel verdelen. Wil je dat het pensioenfonds dat doet, dan moet je daartoe gezamenlijk een verzoek indienen bij het pensioenfonds. Indien je een verdeling bent overeengekomen zullen wij daar in principe aan meewerken. Dit kan overigens alleen indien je je partner bij het pensioenfonds hebt aangemeld en een samenlevingsovereenkomst bij de notaris heeft afgesloten.

Privacybeleid| Copyright 2016 ActuIT