Small textMedium textMaximum text
 
Het Pensioenfonds
 
 

Als werknemer van Sweco doe je mee aan de pensioenregeling van Sweco. Hierin zijn voor jou de volgende zaken geregeld.

Ouderdomspensioen 68 jaar
In de pensioenregeling spaar je voor je inkomen vanaf je pensionering op 68 jaar. De hoogte van je pensioen is afhankelijk van het aantal jaren dat je aan de regeling meedoet en van de hoogte van jouw salaris tijdens jouw loopbaan.

Nabestaandenpensioen
- Naast het ouderdomspensioen spaar je voor een partnerpensioen. Als je op de pensioendatum geen behoefte hebt aan het spaarpartnerpensioen, dan kun je dit uitruilen voor extra ouderdomspensioen. 
- Tijdens je dienstverband kun je je ook op vrijwillige basis verzekeren voor een aanvullend partnerpensioen voor het geval je overlijdt tijdens je dienstverband. 
- Voor jouw kinderen is er ook een wezenpensioen verzekerd tijdens je dienstverband. Dit pensioen wordt vanaf jouw overlijden uitgekeerd tot hun 23ste jaar. Je hoeft hiervoor geen enkele actie te ondernemen. Je hoeft ook geen partnerpensioen verzekerd te hebben om in aanmerking te komen voor wezenpensioen.

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Het arbeidsongeschiktheidspensioen biedt bijna altijd een aanvulling op jouw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is er bij arbeidsongeschiktheid vrijstelling van premiebetaling voor de opbouw van het ouderdomspensioen.

Privacybeleid| Copyright 2016 ActuIT