Small textMedium textMaximum text
 
Het Pensioenfonds
 
 

Ouderdomspensioen
De pensioenregeling 2019 is een Collective Defined Contribution (CDC)-regeling met een middelloonsystematiek. De pensioenrichtleeftijd is 68 jaar. Het pensioen wordt opgebouwd tot een salaris van € 110.111,- (2020).

Collective Defined Contribution
Dit is een pensioenregeling waarbij de werkgever zich verplicht om een vaste premie te betalen. Deze premie wordt betaald voor alle medewerkers onder de Sweco Cao. De collectiviteit leidt ertoe dat risico's worden gedeeld. Dit is een voordeel, maar er is ook een nadeel. De werkgever betaalt een vaste premie. Deze vaste premie en de rente bepalen hoeveel er jaarlijks kan worden opgebouwd. Als de vaste premie onvoldoende blijkt te zijn om de maximale pensioenopbouw van 1,875% toe te kennen, dan wordt het opbouwpercentage verlaagd. Dit percentage wordt jaarlijks bepaald.

Ook als er dekkingsgraadtekorten zijn, wordt er door de werkgever niet bijgestort in het fonds. De pensioenen worden dan niet geïndexeerd en in geval van nood worden de pensioenen gekort. De risico’s komen voor rekening van de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden.

De regeling is dus niet gegarandeerd, maar voorwaardelijk.

De middelloonsystematiek
Dit betekent grofweg dat ouderdomspensioen gebaseerd is op je gemiddeld verdiende salaris. Je bouwt 1,31% (2020) op over je pensioengrondslag. De pensioengrondslag wordt op 1 januari vastgesteld voor het hele jaar. De pensioengrondslag is het deel van je salaris waarover pensioen wordt berekend. Deze grondslag is je salaris (tot max € 110.111,- in 2020) verminderd met de AOW-franchise. De AOW-franchise is afgeleid van de AOW. Het is het deel van je salaris, waarover je geen pensioen opbouwt én geen premie betaalt. Als je met pensioen gaat, komt voor dit deel de AOW in de plaats.

De premie
Je werkgever betaalt 85,1% van de premie van het ouderdomspensioen, het direct ingaand spaarPartnerpartnerpensioen, het wezenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen. Jij als deelnemer betaalt de overige 14,9%. Dit zijn verplichte onderdelen van de regeling.

Indien je als deelnemer kiest voor een aanvullend risicoPartnerpensioen dat wordt uitgekeerd bij overlijden voor de 68e verjaardag, dan betaal je deze premie zelf.

 

Privacybeleid| Copyright 2016 ActuIT