Small textMedium textMaximum text
 
Ik ben werknemer
 
 
 
Ik ben met pensioen
 
 
 
Ik ben uit dienst
 
 
 
Het Pensioenfonds
 
 

19-02-2020

Stichting Pensioenfonds Grontmij en Sweco Nederland kiezen voor Het nederlandse pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Grontmij brengt de pensioenverplichtingen en het vermogen per 1 juli 2020 onder bij Het nederlandse pensioenfonds (APF).  Het gaat om de opgebouwde aanspraken van circa 1.500 deelnemers, 3.500 gewezen deelnemers en 1.700 pensioengerechtigden en een vermogen van ruim € 1 miljard. Ook de toekomstige pensioenopbouw van de ruim 1.500 medewerkers van Sweco Nederland wordt ondergebracht bij Het nederlandse pensioenfonds.   

 

De pensioenaanspraken en -rechten worden, onder voorbehoud van een verklaring van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank, bij Het nederlandse pensioenfonds ondergebracht in een eigen, besloten kring, Pensioenkring Sweco. Deze kring krijgt een eigen Belanghebbendenorgaan met vertegenwoordigers van de werkgever, de medewerkers en de pensioengerechtigden.

 

De deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van Stichting Pensioenfonds Grontmij hebben een brief ontvangen over de overgang naar Het nederlandse pensioenfonds. Lees hier deze brief.

 

Lees ook het persbericht dat hierover is verzonden.

*************************************************************

 

13-02-2020

Dekkingsgraad

Eind januari 2020 is de beleidsdekkingsgraad 103,0% (eind december 2019: 103,3%). De actuele dekkingsgraad is 101,5% (eind december 2019: 103,6%).

Lees hier meer over dekkingsgraden.

*************************************************************

 

18-12-2019

Pensioenopbouw

SPG heeft een Collective Defined Contribution (CDC)-regeling. Dat betekent dat er een vaste premie wordt betaald voor de opbouw van ouderdomspensioen en spaarPartnerpensioen. Deze premie wordt telkens voor een periode van vijf jaar vastgesteld.

 

Verlaging premie risicoPartnerpensioen
De premie voor het vrijwillig te verzekeren risicoPartnerpensioen is in 2020 wederom verlaagd. Deze premie bedraagt: 2,90% (2019: 2,95%).

Opbouw blijft achter bij ambitieniveau
De pensioenopbouw loopt nu al voor het zesde jaar achter bij het ambitieniveau (de fiscaal maximale opbouw). De ambitie is een opbouw van 1,875% van de pensioengrondslag. De pensioenopbouw bij SPG is echter opnieuw  verlaagd, en wel naar 1,31% (2019: 1,46%).
Dit komt omdat de vaste CDC-premie al jaren op eenzelfde niveau ligt, terwijl de rente steeds verder daalt. Bij een lage rente kan er minder pensioen worden opgebouwd dan bij een hogere rente.

*************************************************************

21-06-2019

Nieuwe pensioenkrant

Komende week (22-28 juni) valt de nieuwe Pensioenkrant bij jou in de brievenbus.
In deze krant tref je informatie aan over diverse onderwerpen:
- onderzoek naar de toekomst van het pensioenfonds
- pensioenleeftijd naar 68 jaar
- verschillen tussen pensioen en AOW
- verkort jaarverslag 2018
- keuzemogelijkheden bij pensioneren
- geen indexatie
- verslag van de Visitatiecommissie en het Verantwoordingsorgaan

Binnenkort ontvang je een persoonlijke brief waarin staat wat de overgang van pensioenleeftijd 67 naar pensioenleeftijd 68 voor jou betekent.

Heb je vragen, stuur dan een mail naar pensioenfonds@sweco.nl.

*************************************************************

07-03-2019

Jaaropgave 2018

De jaaropgave 2018 is verstuurd.

 

*************************************************************

13-02-2019

Pensioenopbouw

De pensioenopbouw is al een paar jaar niet fiscaal maximaal (zie tabel). Dit komt omdat er in onze regeling minder pensioen kan worden opgebouwd als de rente laag is.

We willen jou als werknemer daarom op de mogelijkheid wijzen om extra te sparen voor later. Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. een lijfrenteverzekering of d.m.v. banksparen. Indien je dit wenst, kun je dit bespreken met je bank of financieel adviseur. Extra sparen kan niet bij het pensioenfonds.

Het fonds blijft vasthouden aan de ambitie om fiscaal maximaal pensioen op te bouwen. Als de rente weer stijgt kan de opbouw namelijk weer omhoog.

De basisregeling en de excedentregeling zijn in 2019 samengevoegd in één regeling met één opbouwpercentage (1,46% in 2019).
 

*************************************************************

 

24-01-2019

Pensioenopbouw en premies

Pensioenopbouw in 2019

SPG heeft een Collective Defined Contribution (CDC)-regeling. Dat betekent dat er een vaste premie wordt betaald voor de opbouw van ouderdomspensioen en spaarPartnerpensioen. Deze premie is voor lange tijd vastgesteld.

Nieuwe regeling 2019
In 2019 heeft het fonds een nieuwe pensioenregeling. In deze nieuwe regeling gaat de pensioenleeftijd naar 68 jaar en zijn basisregeling en excedentregeling samengevoegd. Vanaf 2019 geldt er dus nog maar één opbouwpercentage. Deze samenvoeging leidt voor geen enkele deelnemer tot een verhoging van de pensioenpremie noch tot een verlaging van de pensioenopbouw.

A. Voor de pensioenopbouw betekent dit:

 

B. Voor de pensioenpremies betekent dit:

risicoPartnerpensioen
De opbouw van het ouderdomspensioen stijgt en daarmee stijgt ook de dekking van het vrijwillig te verzekeren risicoPartnerpensioen. De premie voor het vrijwillig te verzekeren risicoPartnerpensioen is in 2019 verlaagd. Deze premie bedraagt: 2,95% (2018: 3,0%).

Verhoging fiscaal maximum
Voor pensioenregelingen met een pensioenleeftijd van 68 jaar, wordt het maximale opbouwpercentage verhoogd van 1,738% naar 1,875%. Omdat de pensioenopbouw bij SPG is vastgesteld op 1,46%, heeft deze wijziging geen gevolgen voor de pensioenopbouw in 2019. Wel zal het pensioenreglement hierop worden aangepast.

 

*************************************************************

 

24-01-2019

Indexatie (toeslagverlening)

Prijsontwikkeling
Het bestuur streeft ernaar jouw pensioen te verhogen met de prijsontwikkeling. Dit is
vastgelegd in artikel 17 van ons pensioenreglement. De prijsontwikkeling bedroeg in het afgelopen jaar 1,47%.

Middelen van het fonds
Als er aanleiding is tot het verlenen van indexatie, dan is dat afhankelijk van de middelen van het fonds. Door de lage rente heeft het fonds echter nog steeds een te lage beleidsdekkingsgraad. SPG zit nog niet in de gevarenzone, maar het vermogen is te laag om de opgebouwde aanspraken te verhogen.

Het bestuur heeft daarom moeten besluiten op 1 januari 2019 niet te indexeren.

Verwachting voor de komende jaren
De kans op indexatie in de komende jaren is een stuk dichterbij gekomen. Bij een beleidsdekkingsgraad van 110% kan er namelijk weer (gedeeltelijk) indexatie worden verleend. Wij verwachten de komende jaren geen kortingen.

*************************************************************

 

 

02-07-2018

Pensioenkrant 2018

In de nieuwe pensioenkrant wordt ingegaan op actualiteiten van het fonds.
Ook is hierin het verkort jaarverslag 2017 opgenomen.
De krant is via de post verstuurd naar pensioengerechtigden en werknemers en ook hier digitaal beschikbaar.

Klik hier als je het volledige jaarverslag 2017 wilt lezen.

*************************************************************

 

 

21-06-2018

Nieuwe regels voor privacybescherming

Betere bescherming van jouw persoonsgegevens

De AVG is de nieuwe privacywet van de Europese Unie. De wet was aan vernieuwing toe, omdat de technologische mogelijkheden en het (online) dataverkeer enorm zijn toegenomen. Doel van deze wet is het verbeteren van de privacy van personen. Dus ook die van jou.

Waarvoor hebben we jouw gegevens nodig?
Wij kunnen ons werk niet goed doen zonder het verzamelen en verwerken van jouw persoonlijke gegevens: we moeten opgebouwde pensioenen administreren en pensioenen uitkeren. Wij verzamelen echter alléén persoonsgegevens die wij daarvoor nodig hebben.

De AVG brengt meer en andere verantwoordelijkheden met zich mee voor organisaties die werken met persoonsgegevensbestanden. Dit geldt voor ons fonds maar ook voor partijen waar we werk aan hebben uitbesteed.

Wat is er veranderd?
Het fonds heeft (o.a.)
-   een nieuw privacy beleid opgesteld;
-   nieuwe interne procedures ingevoerd voor o.a. het veilig versturen van
    persoonsgegevens via e-mail;
-   de privacyverklaring aangepast;
-   nieuwe overeenkomsten afgesloten met bedrijven waarmee wij samenwerken,
    om er zeker van te zijn dat ook daar persoonsgegevens veilig zijn;
-   een privacy officer aangesteld.

Meer informatie?
Lees hier de privacyverklaring.

*************************************************************

31-01-2018

Indexatie (toeslagverlening) per 1 januari 2018

 

Prijsontwikkeling
Het bestuur streeft ernaar uw pensioen te verhogen met de prijsontwikkeling. Dit is vastgelegd in artikel 17 van ons pensioenreglement. De prijsontwikkeling bedroeg in het afgelopen jaar 1,47%.

Middelen van het fonds
Als er aanleiding is tot het verlenen van indexatie, dan is dat afhankelijk van de middelen van het fonds. Door de lage rente heeft het fonds echter nog steeds een te lage beleidsdekkingsgraad. SPG zit nog niet in de gevarenzone, maar het vermogen is te laag om de opgebouwde aanspraken te verhogen.

Het bestuur heeft daarom moeten besluiten op 1 januari 2018 niet te indexeren.

Verwachting voor de komende jaren
De verwachting is dat er ook de komende jaren geen indexatie kan worden verleend. Pas bij een beleidsdekkingsgraad van 110% kan er weer (gedeeltelijk) indexatie worden verleend. Daarentegen verwachten wij de komende jaren ook geen kortingen. 
 
*************************************************************

23-01-2018

Nieuw bestuurslid

                                             
Op 14 december 2017 heeft het bestuur dhr. dr. P.C. (Paul) van Aalst benoemd als lid van het bestuur. Hij was door de werkgever voorgedragen als opvolger van Eep Visser.
Paul was eerder adviseur van de Beleggingsadviescommissie (BAC) van het fonds en is vanwege zijn beleggingsdeskundigheid benoemd tot lid van het bestuur van SPG en voorzitter van de BAC. Het fonds heeft inmiddels een andere externe beleggingsadviseur aangetrokken. Het bestuur wenst Paul veel succes met zijn nieuwe functie!