Small textMedium textMaximum text
 
Het Pensioenfonds
 
 


Hoe is jouw pensioen geregeld?

Welkom bij Stichting Pensioenfonds Grontmij.
In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je krijgt als je deelnemer bent van onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind je wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag lees je in het kort de belangrijkste informatie over je pensioenregeling. Klik op de iconen of de tekst ‘meer informatie’ om naar laag 2 te gaan. Daarin vind je meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vind je in laag 3 documenten met juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, lees je in ons beleggingsbeleid.

Dit Pensioen 1-2-3 behandelt de pensioenregeling volgens het huidige pensioenreglement 2019.

Ouderdomspensioen Opbouw
Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen. Meer informatie
 
Partnerpensioen Opbouw
Kom je te overlijden? Dan krijgt je partner het opgebouwde spaarPartnerpensioen. Dat partnerpensioen bouw je op via de premies die jij en je werkgever betalen. Let op: voor een volledig partnerpensioen bij overlijden tijdens het dienstverband kun je vrijwillig een risicoPartnerpensioen verzekeren. Meer informatie zie: “Welke keuzes heb je zelf?”
 
Partnerpensioen Verzekering
Kom je te overlijden tijdens je dienstverband, dan krijgen je kinderen wezenpensioen. Meer informatie
 
arbeidsongeschiktheidspensioen
Word je langdurig arbeidsongeschikt? Dan krijg je mogelijk een arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook gaat je pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, en je betaalt dan voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent zelf geen premie meer. Meer informatie
 
reglement
Wil je precies weten wat onze pensioenregeling je biedt? Klik door naar het pensioenreglement.
 
risicopartnerpensioen

Je betaalt in onze pensioenregeling bij indiensttreding standaard een premie voor het risicoPartnerpensioen. Op het formulier Verklaring risicoPartnerpensioen geef je aan of je dit wel of niet wilt verzekeren. Let op: als jij en je partner niet voldoen aan de voorwaarden of als je geen partner hebt, betaal je mogelijk ten onrechte premie. Stuur altijd het formulier terug naar het pensioenfonds.

 
geenwezenpensioen

Je hebt in onze pensioenregeling geen wezenpensioen op opbouwbasis. Wel is er een wezenpensioen verzekerd tijdens je dienstverband.
Werk je niet meer bij Sweco Nederland en overlijd je, dan krijgen je kinderen geen wezenpensioen.

 
gemaximeerd

De pensioenopbouw is gemaximeerd tot een salaris van € 110.111,- (2020). Het pensioenfonds kent geen aparte pensioenregeling voor het inkomen boven deze grens.

 
drie_pijlers
Je kunt op drie manieren pensioen opbouwen:
  1. AOW: dit pensioen krijg je van de overheid. Op www.svb.nl lees je meer over de AOW.
  2. Pensioen bij Stichting Pensioenfonds Grontmij. Je bouwt dit pensioen op via je werkgever, Sweco Nederland. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3. Meer informatie
  3. Pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.
 
middelloon
Ieder jaar bouw je een stukje van je pensioen op. Je pensioen is afhankelijk van je gemiddelde loon van de afgelopen jaren en van de premie die hiervoor jaarlijks beschikbaar is. Deze regeling noemen we een collectieve beschikbare premieregeling (CDC). Meer informatie
 
opbouw
Je bouwt jaarlijks een deel van je uiteindelijke pensioen op. Dat doe je niet over je hele brutoloon. Over € 14.167,- (2020) bouw je geen pensioen op omdat je later ook AOW van de overheid gaat ontvangen (franchise). De pensioenopbouw bedraagt dit jaar 1,31% (2020). SPG streeft naar een pensioenopbouw van 1,875% per jaar. Het opbouwpercentage wordt jaarlijks vastgesteld afhankelijk van de beschikbare premie en de rente. Meer informatie
 
premieverdeling_beide
Je betaalt elke maand premie voor je pensioen. Je werkgever doet dat ook. De premie die jij en je werkgever betalen, vind je terug op je loonstrook. Meer informatie
 
vrijwillig_risicoPartnerpensioen
Zolang je bij Sweco Nederland in dienst bent, kun je voor jouw partner ook een (tijdelijk) aanvullend risicoPartnerpensioen verzekeren. Meer informatie
 
waardeoverdracht
Verander je van werkgever? Je kunt je eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Meer informatie
 
pensioenvergelijker
Wil je je pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker.
 
ruilen_ouderdoms_partner
Wil je een deel van je ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor je partner? Dat kan als je met pensioen gaat en ook wanneer je uit dienst gaat. Meer informatie
 
ruilen_partner_ouderdom
Wil je het partnerpensioen of een deel daarvan omruilen voor ouderdomspensioen voor jezelf? Dat kan als je met pensioen gaat. Meer informatie
 
vervroegen_uitstellen
Wil je eerder of later met pensioen gaan? Dit moet je zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met je werkgever. Meer informatie
 
hoog_laag_laag_hoog
Wil je beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? Die keuze kun je maken als je met pensioen gaat. Meer informatie
 
uitkeringszekerheid_risico
De hoogte van je pensioen staat niet voor altijd vast. Het is mogelijk dat wij je pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Het is zelfs mogelijk dat je pensioen wordt gekort. Dit heeft te maken met de volgende factoren:
  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen. Het opbouwpercentage kan daarom van jaar tot jaar verschillen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
Meer informatie
 
waardevast
Wij proberen het pensioen van de actieve deelnemers, gepensioneerden en van de gewezen deelnemers elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie (ook wel toeslagverlening genoemd). Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds daarvoor goed genoeg is. Meer informatie
 
tekort
Als we een tekort hebben, nemen we – indien nodig – één of meer van deze maatregelen:
  • Je pensioen groeit niet mee met de stijging van de prijzen.
  • Je pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.
Meer informatie
 
kosten
Stichting Pensioenfonds Grontmij maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

 

  • Kosten voor de administratie.
  • Kosten om het vermogen te beheren.
Meer informatie
 
waardeoverdracht actie
Als je van werkgever verandert, kun je je opgebouwde pensioen meestal meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. We noemen dit waardeoverdracht. Meer informatie
 
arbeidsongeschiktheidspensioen actie
Als je arbeidsongeschikt wordt. Meer informatie
 
samenwonen_trouwen actie
Als je gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Meer informatie
 
scheiden actie
Als je gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt. Meer informatie
 
verlof actie
Tijdens je verlof, kun je de pensioenregeling voort zetten. Meer informatie
 
buitenland actie
Als je verhuist naar het buitenland. Meer informatie
 
werkloos actie
Als je werkloos wordt. Meer informatie
 
mijnpensioenoverzicht actie
Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen je in totaal hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Dit is een gezamenlijk initiatief van alle pensioenuitvoerders in Nederland en de overheid. Meer informatie
 
keuze actie
Als je gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid. Meer informatie
 
vragen actie
Neem contact met ons op als je vragen hebt :
Stichting Pensioenfonds Grontmij
De Holle Bilt 22
3732 HM De Bilt
Postbus 203
3730 AE De Bilt
088-811 58 51
Pensioenfonds@sweco.nl
 

Meer weten over je pensioen? Klik op de iconen of op ‘meer informatie’ om naar meer informatie over de betreffende onderwerpen te gaan. Benieuwd naar je totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Privacybeleid| Copyright 2016 ActuIT