Small textMedium textMaximum text

Privacy en het gebruik van jouw gegevens

Om de pensioenovereenkomst voor jou uit te voeren maar ook om te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen, hebben we gegevens van je nodig. Persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld waar je woont en of je samenwoont, hoeveel salaris je krijgt en wat je rekeningnummer is. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken (in ééeacute;n woord: verwerken) we. Net als jij vinden we het belangrijk dat jouw gegevens bij ons veilig zijn. En dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens omgaan. Daarom hebben we afspraken gemaakt over hoe we jouw gegevens verwerken. Deze afspraken staan op deze pagina. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Van wie verwerken wij gegevens?

Wij verwerken gegevens van de volgende personen:

 • iedereen voor wie wij het pensioen regelen
 • iedereen voor wie wij de pensioenadministratie doen
 • iedereen die bij ons werkt of voor ons werkt
 • iedereen die onze website bezoekt
 • iedereen met wie wij contact hebben
Deze gegevens krijgen we van jou, maar ook van je werkgever, andere pensioenuitvoerders of van de Basisregistratie Personen (BRP).

 

Welke gegevens verwerken wij van jou?

Wij verwerken onder andere de volgende gegevens:

 • naam;
 • adres;
 • geboortedatum;
 • BSN nummer;
 • geslacht;
 • burgerlijke staat;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • indien van toepassing, de mate van arbeidsongeschiktheid;
 • loon- en dienstverband gegevens;
 • persoonsgegevens partner en ex-partner;
 • persoonsgegevens kind(eren);
 • datum echtscheiding.

 

Waarvoor verwerken we jouw gegevens?

Wij verwerken jouw gegevens om:

 • de pensioenovereenkomst goed uit te voeren, zoals bijvoorbeeld:
  1. je pensioen op tijd en met het juiste bedrag te betalen
  2. het berekenen, vastleggen en innen van premies bij de werkgever
  3. communiceren met je
 • ervoor te zorgen dat we ons houden aan de wet en aan contracten
 • onze producten en diensten te verbeteren, waaronder
  1. onze website te verbeteren
  2. je zo goed mogelijk te informeren over je pensioen. Wij gebruiken jouw gegevens om te weten welke informatie je graag van ons wilt krijgen en hoe je deze informatie wilt krijgen. Bijvoorbeeld per post of per mail. Zo zorgen wij ervoor dat je vooral informatie krijgt die relevant voor je is.

 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij delen jouw persoonsgegevens met verschillende andere partijen als dit noodzakelijk is om de pensioenovereenkomst voor jou uit te voeren maar ook om te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen. Met partijen die jouw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Met de verwerkersovereenkomst borgen wij dat ook andere partijen zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens omgaan en dat ze dus veilig zijn. De partijen met wie jouw (persoons)gegevens gedeeld kunnen worden, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

 • Toezichthouders
 • Overheidsinstanties
 • Uitkeringsinstanties
 • Herverzekeraars
 • ICT database/website beheer- en onderhoudsbedrijven
 • IT Securitybedrijven
 • Accountants
 • Actuarissen
 • Andere pensioenuitvoerders

Wil je weten welke gegevens wij over je hebben?

Je kunt ons vragen welke gegevens we over je hebben. Wij sturen je dan een overzicht van de gegevens. Zie je dat de gegevens niet juist zijn? Of ontbreekt er informatie? Dan kun je ons vragen om je gegevens aan te passen of aan te vullen.

Wil je niet dat wij je persoonsgegevens verwerken?

In bepaalde gevallen kun je ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, jouw gegevens te wissen of om jouw gegevens over te dragen aan een andere zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke. Je wilt bijvoorbeeld dat wij je niet bellen of mailen. Je kunt ons ook vragen om jouw gegevens niet meer te gebruiken als je daar een belangrijke persoonlijke reden voor hebt. We hebben jouw gegevens natuurlijk wel nodig om jouw pensioen goed te kunnen uitvoeren. Wat moet je doen? Wil je dat wij jouw gegevens niet meer gebruiken, het gebruik beperken of je gegevens overdragen? Stuur ons een e-mail of een brief en geef aan waarom je wilt dat wij jouw gegevens niet meer gebruiken. Stuur ook een geldig ID-bewijs mee.

Cookies

SPG maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op je computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer je de site raadpleegt. Een groot deel van de cookies worden gebruikt door de website zelf. Dit zijn cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren. Daarnaast vinden er nog twee andere cookie verzoeken plaats naar Google Analytics. Voor het opslaan van deze cookies is geen toestemming nodig van de bezoeker van de website. Als je niet wilt dat er cookies worden opgeslagen kun je je browserinstellingen aanpassen.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens met een doel (zie: Waarvoor verwerken we jouw gegevens?). En we bewaren jouw gegevens zo lang we ze nodig hebben voor dat doel. We houden ons hierbij aan de wet. Als wij jouw gegevens niet meer nodig hebben, dan verwijderen wij de gegevens.

Beveiliging

Jouw gegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten SPG worden bekeken.

Klachtrecht

Als wij naar jouw mening niet zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens, dan kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kun je in beroep gaan bij de rechter.

Privacy Officer

Wij hebben een Privacy Officer (PO) aangesteld. De PO ziet toe op de naleving van wettelijke regels en ons beleid ten aanzien van de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over hoe wij met jouw gegevens omgaan? Neem contact met ons op.

Wijzigingen

SPG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren je deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 25 mei 2018. De meest recente versie vind je altijd op www.pensioenfonds.grontmij.nl.

Privacybeleid| Copyright 2016 ActuIT| Contact